Vergoeding

Soms helpen alternatieve of complementaire geneeswijzen beter dan behandelmethodes uit de reguliere geneeskunde of zijn ze simpelweg een goede aanvulling op de reguliere geneeskunde. Het nadeel is dat alternatieve en complementaire geneeswijzen niet worden vergoed door de basisverzekering. Je dient dan een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Gelukkig hebben bijna alle zorgverzekeraars diverse aanvullende pakketten in hun polisaanbod opgenomen. Sommige verzekeraars hebben een aparte vergoeding voor bepaalde alternatieve/complementaire geneeswijzen of een aparte vergoeding voor alternatieve geneesmiddelen. Bij andere zorgverzekeraars kunnen zowel geneeswijzen al geneesmiddelen onder één vergoeding vallen.

Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen let je op vier zaken: de premie, de maximale vergoeding, het vergoedingspercentage, en het eventuele daglimiet (of limiet per behandeling). Tot slot houd je ook rekening met de voorwaarden van de zorgverzekeraar. Zo vergoed niet iedere zorgverzekeraar alle alternatieve geneeswijzen. Iedere zorgverzekeraar erkent doorgaans een selectie beroepsverenigingen binnen de alternatieve/complementaire geneeswijzen waarbij behandelaars en artsen in hun vakgebied zijn aangesloten. Indien de beroepsvereniging waar de arts/behandelaar wordt erkend door de zorgverzekeraar, kan vergoeding plaatsvinden, mits aan alle overige voorwaarden voldaan is.

Voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering – dus ook voor alternatieve geneeswijzen – betalen cliënten geen verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage.

Kijk voor meer informatie op zorgwijzer.nl