Neuromusculaire therapeuten Nederland

nmtn

Als massage lymfe en sport therapeut ben ik aangesloten bij de NMTN beroepsvereniging. NMTN (Neuro Musculaire Therapeuten Nederland )is in mei 2009 opgericht en zet zich in voor de belangen van therapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het identificeren en behandelen van klachten die gerelateerd zijn aan triggerpoints.

De bekendheid van Neuromusculaire Triggerpointtherapie is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Deze therapie wordt steeds vaker toegepast door therapeuten met een eigen praktijk en door sportmasseurs. NMTN werkt vanuit een holistische visie, waarbij lichaam en geest verbonden zijn.

NMTN is bedoeld voor therapeuten die holistisch willen behandelen en uitgaan van een segmentale visie (werken met spier-, zenuw- en gewrichtsstelsel). NMTN-therapeuten geven behandelingen die ondersteund worden door de wetenschap en gangbare opvattingen over rationeel therapeutisch handelen.

NMTN vindt aansluiting bij het gedachtegoed van onder meer Janet Travell en David Simons, grondleggers van de Triggerpointtherapie en auteurs van het wetenschappelijke standaardwerk Myofascial Pain.

Doelstellingen van de NMTN zijn:

  • Het ondersteunen van geregistreerde therapeuten in het uitoefenen van hun beroep.
  • Het bewaken van het kwaliteitsniveau van de beroepsgroep door middel van registratie eisen,
    visitatie, intervisie en laten verzorgen van na- en bijscholingen.